Bästa gäst!

Vid bokning  hos oss på Grand hotel Marstrand så samlar vi in dina personuppgifter. Dessa används sedan för att ge dig bästa tänkbara service och för att kommunicera ut erbjudanden och nyheter till dig. Önskar du avprenumenera från vårt nyhetsbrev kontakta oss på info@grandmarstrand.se. 

Här nedan är du välkommen att ta del av hur vi hanterar dina personuppgifter. 


 

Personuppgiftspolicy Grand Hotel Marstrand

Syftet med denna policy är att säkerställa att vi på Grand Hotel Marstrand hanterar personuppgifter i enlighet med EUs dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR).  Policyn omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras och omfattar såväl strukturerad som ostrukturerad data.

Personuppgifterna används för att kunna ge dig som kund den service du beställt samt för att kunna kommunicera och tillhandahålla speciella erbjudanden, nyheter och tjänster.  Personuppgifterna samlas in via cookies på vår webb, när du kontaktar oss för en bokning eller registrerar dig till vårt nyhetsbrev. Uppgifter som samlas in via externa kanaler och online travel agencys (booking expedia etc) ansvarar respektive OTA för.

Vi behandlar och sparar dina personuppgifter så länge som det är förenligt med det ändamål för vilket de har samlats in och för oss är det av yttersta vikt att du känner dig trygg hanteringen. Du har alltid rätt att begära tillgång, rättelse eller radering av dina personuppgifter.

Vid händelse av dataintrång eller annan förlust av dina personuppgifter så kommer händelsen att anmälas till datainspektionen inom 72h.

Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter, vilka personuppgifter vi behandlar eller är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på info@grandmarstrand.se

Denna policy är förankrad hos alla våra medarbetare.